Russian Blue Klubben

Danmark

Russian Blue Klubben

Russian Blue Klubben blev startet i Februar 1985. Russian Blue Klubben er landets eneste specialklub for racen Russian Blue . Klubben har 80 - 85 betalende medlemmer. Der spænder fra entusiastiske opdrættere af russere til folk, der blot ønsker at støtte klubbens arbejde. De fleste medlemmer har eller har haft en eller flere russere og fælles for alle medlemmer er, at de synes russeren er verdens dejligste kat. Klubben har til formål at udbrede kendskabet til Russian Blue racen og holde sine medlemmer orienteret om udviklingen.

Specialklubber

Under Felis Danica hører et antal specialklubber, der oftest er opdelt efter katteracer. De fleste af disse specialklubber hører direkte under Felis Danica og har taleret ved den årlige plenarforsamling. I forbindelse med udviklingen af de forskellige katteracer på nationalt og ikke mindst internationalt plan, bliver specialklubben for den pågældende race løbende orienteret af Felis Danica om alt relevant bl.a. ændringer i racestandarden.

Felis Danica & Hovedklubberne

I Danmark er kattesporten organiseret som i de fleste andre europæiske lande. Øverste danske myndighed er Felis Danica, som igen er medlem af FIFe, den internationale sammenslutning af nationale katteorganisationer, med hovedsæde i Schweiz. I Danmark findes der 4 hovedklubber, der hovedsagelig på tværs af katteracer og geografiske regioner, organiserer de medlemmer, der dyrker kattesporten herhjemme. Disse 4 hovedklubber vælger Felis Danica som øverste myndighed. For at opdrætte racekatte skal man være medlem af én af disse hovedklubber, som er Darak, Jyrak, Racekatten og Katteklubben. Det er i Felis Danica og de 4 hovedklubber, de vigtigste beslutninger inden for kattesporten i Danmark bliver taget og disse 5 udgiver tilsammen Kattemagasinet, der udkommer 4 gange årligt.