Russian Blue Klubben

Danmark


Det årlige
kontingent udgør kr. 180,-. Andre serviceydelser som annoncering på klubbens
hjemmeside for sin avlshan eller sine killinger, er gratis. Ønsker man der
imod at annoncere for sit opdræt, på klubbens hjemmeside, koster dette et
mindre årligt gebyr. Nye killinge-købere er gratis medlem af klubben det
første år. Medlemmer meldt ind efter den 1. september er medlem indtil 31.
december året efter..


Alle medlemmer modtager 2-4 gange årligt klubbens
medlemsblad RusserBladet, der udover faste artikler bl.a.
udstillingsresultater, oversigt over avlshanner og fødte kuld og kommende
udstillinger, indeholder interessante artikler skrevet af medlemmerne eller
af bladets redaktion. I bladet kan man endvidere se hvordan den aktuelle
bestyrelse er sammensat samt hvilke opgaver, der bliver varetaget af de
enkelte bestyrelsesmedlemmer. Nye og mindre erfarne medlemmer kan her se,
hvem de kan rette henvendelse til, når de har problemer eller konkrete
spørgsmål. Alle medlemmer er velkommen til at skrive en artikel - kort eller
lang - blot den er af interesse for katteejere i almindelighed eller
russerejere i særdeleshed. Redaktionen modtager også meget gerne gode eller
sjove fotografier af medlemmernes russere til offentliggørelse i
RusserBladet.


Klubben bestræber sig på mindst en gang om året at afholde
et medlemsmøde. Her er du som medlem med til at bestemme emnet og klubben
hører meget gerne fra dig. Læs mere om kommende medlemsmøder i RusserBladet
eller på denne website.


Som medlem af Russian Blue Klubben kan du tilmelde dine killinger på klubbens killingeliste, der dels bliver offentliggjort på klubbens hjemmeside, dels trykkes og udleveres på mange af de internationale udstillinger i Danmark. Denne service er dog forbeholdt medlemmer, der er bosat i Danmark. Killingeafgiften betales af opdrætter og udgør kr. 55,- pr. killing.


Som medlem af Russian Blue Klubben har du mulighed for at
få din fertile hankat på listen over avlshanner, som bringes både på klubbens
hjemmeside og i RusserBladet. Denne service er gratis for alle medlemmer.
Send mail for tilmelding af avlshan.